ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ agiinstrument.co.th

บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัด สำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแว้ดล้อม..

นอกจากนี้ บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ยังให้บริการงานตรวจวัด และให้คำปรึกษาออกแบบเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ งานด้านพฤติกรรมเขื่อน ตรวจวัดการสั่นสะเทือน และสถานีวัดอากาศ นอกจากนี้ บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จำกัด ยังให้บริการงานตรวจวัด และให้คำปรึกษาออกแบบเกี่ยวกับการติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ งานด้านพฤติกรรมเขื่อน ตรวจวัดการสั่นสะเทือน และสถานีวัดอากาศ

อ่านต่อ
Scroll to Top